WEDSTRIJDREGLEMENT "HET BESTE BOUWTEAM"

"Het Beste Bouwteam" is een initiatief van BOUWUNIE Limburg en tal van andere prominente beroepsorganisaties en sectorfederaties
als de Orde van Architecten Raad Limburg, de Nationale Architectenvereniging Limburg, de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging,
de Beroepsvereniging voor Veiligheidscoördinatoren in de Bouwsector, De Vlaamse Ingenieurskamer, Bouwinnovatie,
RiskSolutions, Bouwkroniek en Concentra - Het Belang van Limburg.

Het secretariaat is gevestigd op de Maastrichtersteenweg 254/3 in 3500 Hasselt.


Deze wedstrijd wordt gecoördineerd door een stuurgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers.

 De organisatie behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen

• De evenwichtig en onpartijdig samengestelde jury beslist autonoom over genomineerden en laureaten.
Zij dient hier op generlei wijze of moment enige verantwoording voor af te leggen. Stuurgroepleden of partijen die rechtstreeks
bij de projecten betrokken zijn, kunnen niet in de jury zetelen.

• 
De wedstrijd is open voor alle leden van een bouwteam die samen een project hebben gerealiseerd
(of momenteel realiseren), en dit binnen de deelsector van de bouwnijverheid zoals jaarlijks door de stuurgroep wordt bepaald.

• 
Kandidaat-winnaars dienen eerst de bijgevoegde vragenlijst volledig in te vullen, en deze samen met de gevraagde stukken
als bijlagen, tijdig te bezorgen op de aangeduide locatie.

• 
De 3 genomineerde kandidaten die op basis van dit dossier worden geselecteerd, komen hun project in de tweede ronde
persoonlijk toelichten voor de jury.

• 
De jury, die door omstandigheden tijdens het project van samenstelling kan wijzigen, beslist als een college en heeft
het recht een dossier te weigeren indien dit niet volledig is. Tegen beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk.

• 
De prijsuitreiking zal tijdens een officiële plechtigheid gebeuren.

 Door deel te nemen verklaart iedere kandidaat zich akkoord met dit reglement.

Het project dient op het moment van de tweede jureringsronde opgeleverd te zijn.Voor eventuele vragen of verdere inlichtingen, kan u ons contacteren via: limburg [at] bouwunie [dot] be

 

Design by King Arthur