Reeds een aantal jaren wordt deze award uitgereikt aan het beste bouwteam dat een project realiseerde in de provincie Limburg.

Ieder bouwteam kan deelnemen. Enige voorwaarde is dat de leden van het bouwteam ervan overtuigd zijn dat door hun samenwerking en hun afgelegde weg een meerwaarde werd gerealiseerd. Het draait niet alleen om het project zelf, maar vooral om het bouwteam. Het is niet enkel het ontwerp of de architect die bekroond worden, maar wel alle leden van het team die gezamenlijk voor een mooi resultaat hebben gezorgd.

Het bouwen is zodanig geëvolueerd in materialen en uitvoeringstechnieken dat niet langer één persoon, in casu de architect, alles kan weten. De nieuwe complexiteit van het bouwen vraagt in deze tijd een eerder horizontale dan verticale structuur.

  Wij zijn op zoek naar een bouwteam dat bestaat uit minimum 5 personen die samengewerkt hebben aan een project dat maximum 5 jaar oud is en in de provincie Limburg gebouwd werd. Een dynamisch team bestaande uit technische professionals waar samenwerking prioriteit is.

Samenwerking die zich afspeelt rond duidelijke communicatie en teamgeest. Een team bestaande uit échte teamspelers die ook oog hebben voor gemeenschappelijke kostencalculatie, de toekomstige EP-normen en milieuvriendelijkheid. Een verantwoordelijk team met inzicht, kwaliteiten en talenten.

De prijs zal naast de eer het bouwteam ook heel wat publiciteit opleveren. 

 

Design by King Arthur