De titel beste bouwteam van 2013 werd toegekend aan het project Sint Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder

Het Beste Bouwteam is de prestigieuze bekroning voor een bouwteam dat bewezen heeft een opmerkelijk project te realiseren met respect voor de waarde van het concept bouwteam. Het bouwen is zodanig geëvolueerd in materialen en uitvoeringstechnieken dat niet langer één persoon, in casu de architect, alles kan weten. De nieuwe complexiteit van het bouwen vraagt in deze tijd een eerder horizontale dan verticale structuur. Een moderne bouwwerf heeft nood aan een horizontale structuur waarbij er gewerkt wordt in teamverband met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Betrek alle uitvoerders bij de realisatie van het bouwproject van in een vroeg stadium, laat ons zeggen vanaf de tekentafel, zodat hun kennis mee betrokken worden in de uitvoering. Maar ook omdat zo communicatiestoornissen vooraf aangepakt kunnen worden en dus eenieder z’n taak beter kan uitvoeren. De initiatiefnemers van de wedstrijd zijn overtuigd van het belang een dergelijke samenwerking als bouwteam, als een cruciaal element voor de bouwsector en haar toekomstige concurrentiepositie. Daarom willen zij de toepassing van deze aspecten belonen en uitdragen naar het ganse publiek.

Het Beste Bouwteam is een initiatief van BOUWUNIE Limburg en tal van andere prominente beroepsorganisaties en sectorfederaties en met de steun van de Provincie Limburg.

DE WINNAAR
Het project Sint Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder vormde het voormalig klooster om tot administratief gebouw met 5 slaapkamers voor spoedartsen.

 

Design by King Arthur