GRAUWZUSTERS TE TONGEREN WINNEN MEIBOOM 2012

 

Een complex project dat door z’n uitgebreid programma en niet evidente invulling van de opdracht al vrij vroeg in het ontwikkelingsproces nood had aan een uitgebreid ontwerpteam. Een bouwteam met een traditionele opbouw rond de architect als ‘Bouwmanager’. Beslissingen werden door elk bouwteam unaniem gedragen.

"commentaar van de jury meiboom 2012" 

De “Meiboom” is de prestigieuze bekroning voor een bouwteam dat bewezen heeft een opmerkelijk project te realiseren met respect voor de waarde van het concept bouwteam. Het bouwen is zodanig geëvolueerd in materialen en uitvoeringstechnieken dat niet langer één persoon, in casu de architect, alles kan weten. De nieuwe complexiteit van het bouwen vraagt in deze tijd een eerder horizontale dan verticale structuur. Een moderne bouwwerf heeft nood aan een horizontale structuur waarbij er gewerkt wordt in teamverband met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Betrek alle uitvoerders bij de realisatie van het bouwproject van in een vroeg stadium, laat ons zeggen vanaf de tekentafel, zodat hun kennis mee betrokken worden in de uitvoering. Maar ook omdat zo communicatiestoornissen vooraf aangepakt kunnen worden en dus eenieder z’n taak beter kan uitvoeren. De initiatiefnemers van de wedstrijd zijn overtuigd van het belang een dergelijke samenwerking als bouwteam, als een cruciaal element voor de bouwsector en haar toekomstige concurrentiepositie. Daarom willen zij de toepassing van deze aspecten belonen en uitdragen naar het ganse publiek. Deze onderscheiding komt dan ook het ganse team toe, waarin zowel de bouwheer, de architect, alle facetten van de uitvoering en de toeleveranciers hun aandeel hebben gehad. Naast creativiteit, duurzaamheid en efficiëntie, geeft de intensieve samenwerking tussen de partijen de doorslag voor het toekennen van de onderscheiding.  

 

 

Voor de editie 2012 ligt het thema op ‘Projecten in de zorgsector’. En dit mag u ruim interpreteren: een verbouwing met het oog op de verzorging van een ouder familielid, een duo-woonst waarbij de ouders mee intrekken, het realiseren van een rust- en verzorgingstehuis of het optrekken van services-flats.

“Meiboom 2012” is een initiatief van BOUWUNIE Limburg en tal van andere prominente beroepsorganisaties en sectorfederaties en met de steun van de Provincie Limburg.

DE WINNAAR
Het project van De Grauwzusters te Tongeren momenteel in fase van integratie van de afwerkingstechnieken. Het project voorziet 21 flats voor dementerenden en 4 dagruimtes.


Niet alleen de genomineerden maar alle Limburgse bouwbedrijven en leden van de initiatiefnemers waren uitgenodigd op de BouwCocktail 2012 in het World Pigeon Center te Hoeselt. 

 

 

 

Design by King Arthur